Hướng dẫn đấu nối- lắp đặt công tắc cửa cuốn zitech

1.1: CÔNG TẮC CÓ TIẾP ĐIỂM STOP LÀ THƯỜNG MỞ( NO)

1.2: CÔNG TẮC CÓ TIẾP ĐIỂM STOP LÀ THƯỜNG MỞ( NO) với  Module cửa cuốn Zitech:

 

SƠ ĐỒ 2.1: CÔNG TẮC CÓ TIẾP ĐIỂM STOP LÀ THƯỜNG ĐÓNG( NC)
SƠ ĐỒ 2.2: CÔNG TẮC CÓ TIẾP ĐIỂM STOP LÀ THƯỜNG ĐÓNG( NC) VỚI MODULE CỬA CUỐN:

Ghi chú:
* Đây là sơ đồ đấu nối module điều khiển cửa cuốn.
– Chú ý màu dây tín hiệu điều khiển có thể thay đổi với các nhà
sản xuất cửa khác nhau.
– Sau khi cài đặt xong, sửa tên công tắc trên APP với tính năng
tương ứng: UP/STOP/DOWN